Benvinguts al projecte de Fotografia del Milà! La intenció del nostre projecte és transmetre la passió pel món de la fotografia, deixant al marge tots els aspectes tècnics. Que gaudeixis fotografiant, que et sentis orgullós de les teves fotos, d'aquests petits tresors que captures i d’aquells moments que deixaran constància per sempre.

dijous, 21 de febrer del 2019

dimecres, 20 de febrer del 2019

EXEMPLES D'ENTREVISTES

L'ENTREVISTA

Una entrevista és una conversa entre dues persones: l’entrevistador (qui fa les preguntes) i l’entrevistat, que les respon. La finalitat d’aquest text periodístic és obtenir informació sobre un tema determinat a través de la persona entrevistada o bé conèixer de manera més aprofundida aspectes de la vida personal o laboral de l’entrevistat. Per tant, una entrevista és un recurs per obtenir informació.
Una entrevista no és una conversa espontània: si la finalitat és tenir informació sobre un tema o sobre una persona, les preguntes que es volen fer han d’estar preparades i planificades, cal saber molt bé què cal preguntar per obtenir la informació desitjada.

Les entrevistes poden classificar-se, segons la seva finalitat, en:

 • Entrevista d’opinió: té com a objectiu aconseguir que l’entrevistat doni la seva opinió sobre un tema.
 • Entrevista de notícia: es fan preguntes a un entrevistat perquè pugui aportar informació sobre un tema d’actualitat.
 • Entrevista personal o retrat: té com a objectiu conèixer aspectes de la personalitat de la persona entrevistada, com poden ser els seus gustos i preferències musicals, quin tipus de literatura llegeix, si practica esport, etc.

Tot i que hi ha més d’una manera per realitzar l’entrevista, aquelles que són més freqüents són les que es realitzen personalment, perquè permeten que la interacció entre els dos interlocutors sigui cara a cara, a banda de poder incloure elements de llenguatge no verbal que ajuden a interpretar determinades respostes.És recomanable planificar prèviament les preguntes que es faran però també,  l’entrevistador  ha de ser prou flexible i hàbil per poder incloure preguntes no preparades i que poden sorgir per la mateixa dinàmica de la conversa.

Quatre passos per preparar una bona entrevista:
 1. Seleccionar el tema i la persona que es vol entrevistar. És recomanable fer una petita semblança o biografia de l’entrevistat, ja que permet conèixer-lo una mica millor.
 1. Elaborar un qüestionari amb preguntes claus, que permetran conduir el diàleg i evitar oblits. Com s’ha dit abans, cal ser prou flexible per introduir preguntes que apareixeran de manera espontània.
 1. Explicar a la persona què es vol entrevistar i quina és la finalitat de l’entrevista;  la  durada  que es preveu que tingui; demanar-li si hi ha alguna condició prèvia que vulgui posar abans de ser entrevistada, etc. S’ha de procurar que en el moment de començar el diàleg, l’entrevistat se senti el més còmode possible.
 1. Concertar el lloc on tindrà lloc l’entrevista: cal procurar que sigui un lloc tranquil i que ajudi a mantenir una conversa relaxada i sense interrupcions
Altres suggeriments:

 • Abans de començar l’entrevista pròpiament dita, és recomanable tenir una mini conversa amb l’entrevistat per crear un clima relaxat i de confiança.
 • Per evitar errades o males interpretacions, es recomanable enregistrar l’entrevista.
 • Es bo mantenir sempre el contacte visual amb l’entrevistat.
 • Començar sempre per les preguntes més senzilles.
 • Manifestar interès per allò que l’entrevistat respon, l’entrevista no pot ser una successió freda de preguntes i respostes, sense cap tipus de feed-back.
 • No es pot suggerir què ha de respondre l’entrevistat.
 • En cas que les respostes tinguin components ideològics, cal mantenir-se imparcial.
 • És necessari donar a la persona entrevistada temps per pensar les seves respostes.